loader

Société Pim Muliier

Société Pim Muliier

Herman Opmeer is sinds september 2013 onbezoldigd bestuurslid van de Société Pim Mulier. Inmiddels is hij voorzitter van het bestuur van de société. Opmeer PR & Communicatie is al vanaf de start van de onderneming sponsor. De Société Pim Mulier zet zich, geheel in de geest van sportpionier Pim Mulier, in voor het op uiteenlopende manieren stimuleren en ondersteunen van de breedte- en topsport. Het doel van de Société is enerzijds het eren van voormalige aan de stad Haarlem verbonden topsporters en anderzijds het stimuleren van jonge en talentvolle Haarlemse sporters door middel van een talentenfonds. Zo is aan de gevel van het Kennemer Sportcenter, een goed zichtbare locatie aan de Westelijke Randweg, een eregalerij gerealiseerd. In deze 'galerij der groten' zijn de Helden van Haarlem opgenomen die op het hoogste niveau actief zijn geweest en in hun tak van sport een grootse prestatie hebben geleverd. Ook is er een plekje ingeruimd voor de sportman en –vrouw van het jaar. De Société is haar sponsors en partners zeer erkentelijk. Dankzij hun bijdrage kunnen wij de Helden van Haarlem het eerbetoon geven dat zij verdienen en tegelijkertijd de helden van morgen ondersteunen op hun weg naar de top.

Stichting Haarlem Lichtstad

Stichting Haarlem Lichtstad

Herman Opmeer is sinds december 2012 onbezoldigd bestuurslid van Haarlem Lichtstad. In deze functie neemt hij, samen met Linda van Wassem, de communicatie op zich van de stichting. Stichting Haarlem Lichtstad heeft o.a. als doel panden in de binnenstad in de spotlights te zetten. Niet alleen om ons cultureel erfgoed te accentueren, maar ook om het gevoel van leefbaarheid en veiligheid in het centrum te vergroten. We doen dat met 'gewone' panden in een aantal straten in de binnenstad. Maar ook lichten we speciale objecten aan, zoals de Grote of St. Bavokerk en het Teyler Museum. Daarnaast verzorgt Haarlem Lichtstad elk jaar de feestverlichting in de binnenstad.

Stichting Intocht Sinterklaas in Haarlem

Stichting Intocht Sinterklaas in Haarlem Sinds begin 2013 is Herman Opmeer onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Intocht Sinterklaas in Haarlem. Deze stichting organiseert elk jaar de officiële intocht van Sinterklaas in het centrum van Haarlem. Al decennia lang komt Sinterklaas per schip Haarlem binnen om daarna op het stadhuis door de burgemeester te worden ontvangen. Waar eerst de winkeliersvereniging verantwoordelijk was voor de intocht is enkele jaren geleden besloten om de verantwoordelijkheid bij een onafhankelijke stichting neer te leggen. De intocht wordt gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds. De stichting draagt zorg voor een gezonde financiële huishouding, het aanvragen van de vergunningen en ziet toe op de totale productie. De uitvoering is in handen van een producent.

Patronaat Vrienden Club

Patronaat Vrienden Club Herman Opmeer heeft zitting in het bestuur van de Patronaat Vrienden Club (PVC). Een club van ondernemers die financiële steun verleent aan het Haarlemse Popinstituut. De ondernemers komen regelmatig bij elkaar rond concerten die door het Patronaat worden geprogrammeerd. Opmeer PR & Communicatie doet al enkele jaren een gift en Herman Opmeer is een vaste gast tijdens de bijeenkomsten. Hij heeft binnen het bestuur geen specifieke portefeuille maar communicatie heeft uiteraard zijn bijzondere aandacht. De functie is onbezoldigd.