loader


Laatste reacties

Nieuwe opdracht bij Dienst Toeslagen

17-04-2024, 17:36 • 397 keer gelezen
Per 8 april heeft Herman Opmeer een nieuwe interim-opdracht bij Dienst Toeslagen. Als senior adviseur Media & PR a.i. is hj verantwoordelijk voor het uitvoeren van het PR beleid van Dienst Toeslagen. Hij werkt zowel vanuit het hoofdkantoor in Utrecht als het ministerie in Den Haag en vanuit huis.

De tijdelijke opdracht voer ik uit via OnlyHuman en eindigt op 31 oktober 2024. De opdracht is voor 32-36 uur per week en wordt ingevuld naast zijn werkzaamheden voor Parkmanagement Waarderpolder en Witteveen+Bos.

Parkmanagement Waarderpolder

19-02-2024, 12:44 • 1085 keer gelezen
De Waarderpolder kent een goed georganiseerde Parkmanagement organisatie; Stichting Parkmanagement Waarderpolder. Daarin werken gemeenten en het georganiseerde bedrijfsleven van de Waarderpolder samen aan een optimaal ondernemersklimaat. In opdracht van de gemeente Haarlem voert Parkmanagement de gebiedscommunicatie uit. Herman Opmeer is per 1 januari begonnen als communicatieadviseur bij Stichting Parkmanagement Waarderpolder.

Nieuwe opdracht bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

19-02-2024, 12:24 • 1071 keer gelezen
Na bijna 1,5 jaar als communicatieadviseur gewerkt te hebben voor het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting is Herman Opmeer per 1 januari begonnen als strategisch communicatieadviseur Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van deze omvangrijke stelselwijziging zijn alle ogen gericht op de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Binnen het Rijk zijn velen betrokken bij de start en voor een goed verloop is juiste en tijdige informatie van belang. De opdracht is tot 1 april 2024 met een optie op verlenging.

Communicatieadviseur gemeente Haarlem

12-05-2022, 14:56 • 3133 keer gelezen
Communicatieadviseur gemeente Haarlem

Herman Opmeer is begonnen als communicatieadviseur bij de gemeente Haarlem voor de invoering van betaald parkeren in de Sportheldenbuurt. De uitrol wordt over enkele maanden uitgesmeerd en de inzet zal ongeveer 30 uur aan advies en uitvoering behelzen. Naast de Sportheldenbuurt komt er nog een tweede wijk in aanmerking voor de invoering in 2022. Daarvoor is ook de inzet van Herman gevraagd.