loader


Laatste reacties

Parkmanagement Waarderpolder

19-02-2024, 12:44 • 119 keer gelezen
De Waarderpolder kent een goed georganiseerde Parkmanagement organisatie; Stichting Parkmanagement Waarderpolder. Daarin werken gemeenten en het georganiseerde bedrijfsleven van de Waarderpolder samen aan een optimaal ondernemersklimaat. In opdracht van de gemeente Haarlem voert Parkmanagement de gebiedscommunicatie uit. Herman Opmeer is per 1 januari begonnen als communicatieadviseur bij Stichting Parkmanagement Waarderpolder.

Nieuwe opdracht bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

19-02-2024, 12:24 • 133 keer gelezen
Na bijna 1,5 jaar als communicatieadviseur gewerkt te hebben voor het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting is Herman Opmeer per 1 januari begonnen als strategisch communicatieadviseur Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van deze omvangrijke stelselwijziging zijn alle ogen gericht op de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Binnen het Rijk zijn velen betrokken bij de start en voor een goed verloop is juiste en tijdige informatie van belang. De opdracht is tot 1 april 2024 met een optie op verlenging.

Communicatieadviseur gemeente Haarlem

12-05-2022, 14:56 • 2371 keer gelezen
Communicatieadviseur gemeente Haarlem

Herman Opmeer is begonnen als communicatieadviseur bij de gemeente Haarlem voor de invoering van betaald parkeren in de Sportheldenbuurt. De uitrol wordt over enkele maanden uitgesmeerd en de inzet zal ongeveer 30 uur aan advies en uitvoering behelzen. Naast de Sportheldenbuurt komt er nog een tweede wijk in aanmerking voor de invoering in 2022. Daarvoor is ook de inzet van Herman gevraagd.

Opdracht gemeente Haarlemmermeer verlengd

14-04-2022, 17:02 • 2369 keer gelezen
Opdracht gemeente Haarlemmermeer verlengd De opdracht voor Herman Opmeer als woordvoerder bij de gemeente Haarlemmermeer is verlengd tot 1 juni 2022. Naast de woordvoering voor wethouder Sidali zal hij ook tijdelijk de woordvoerder van wethouder Nobel vervangen. Naast het werk voor de gemeente Haarlemmermeer zal hij ook voor gemeente Haarlem enkele werkzaamheden verrichten.