loader


Laatste reacties

135 professionals gaan ondermijning met communicatie te lijf

03-02-2021, 12:05 • 1891 keer gelezen
135 professionals gaan ondermijning met communicatie te lijf

Maar liefst 135 communicatieprofessionals namen donderdagmiddag deel aan de online conferentie 'Met communicatie ondermijning te lijf'. Tijdens de conferentie kwamen verschillende partijen uit het communicatiedomein bijeen en deelden hun expertise in de strijd tegen ondermijning. "Wij kijken als organisatie met voldoening terug op de conferentie. Uit de reacties maken we op dat men het leerzaam en interessant vond", vertelt Herman Opmeer van het Aanjaagteam Ondermijning, medeorganisator van het evenement.

De conferentie werd georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) ondersteunde hen hierbij.

Onder leiding van dagvoorzitter Anniko van Santen, presentator van Opsporing Verzocht, schoven verschillende experts uit de communicatiewereld aan tafel. Frank van Ierland van het ATO trapte de conferentie af met zijn presentatie over het Kennisplatform Ondermijning. 

Opsporingsberichtgeving vraagt om lef en creativiteit

Vervolgens gingen ook Karin van Eerde (directeur communicatie ministerie van Justitie en Veiligheid), Mirjam Otten (directeur communicatie Politie Nederland) en Ernst Pols (portefeuillehouder opsporingscommunicatie Openbaar Ministerie) met elkaar in gesprek over de gezamenlijke rol van de media en overheid in ondermijningbestrijding.

Hieruit kwam naar voren dat in het bestrijden van ondermijning een juiste belangenafweging dient te worden gemaakt. Enerzijds moet de samenleving worden beschermd tegen en weerhouden van ondermijning. Anderzijds stellen de sprekers dat de waarden van een betrouwbare rechtsstaat hierbij niet uit het oog verloren mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan communicatie middels naming & shaming: de ernst van ondermijning dient te worden getoond, maar tegelijkertijd moet privacy van verdachten gewaarborgd worden.

Ook het tonen van de beelden van de arrestatie van Ridouan T. en de hieraan gerelateerde martelkamers kwamen tijdens de paneldiscussie naar voren. Hoewel dit type beelden om voorzichtig- en terughoudendheid vraagt, kan zij tegelijkertijd een grote impact hebben op kijkers en jongeren van het criminele pad weerhouden. De sprekers concludeerden dan ook dat opsporingsberichtgeving een beroep op zowel lef als creativiteit doet: laat op de juiste manier zien dat misdaad écht niet loont.

Best practices en communicatieaanpakken 

Na de plenaire opening kregen deelnemers van de conferentie de mogelijkheid om digitaal aan te schuiven bij een break-outsessie naar keuze, met in totaal 5 verschillende best practices en communicatieaanpakken. 

  • Kapot Sterk: met het scholenprogramma Kapot Sterk proberen de veiligheidspartners jonge kinderen weerbaar te maken tegen de invloed van drugscriminaliteit. Ook doelt het programma op een positieve interactie tussen kinderen en politie, OM, Halt en jongerenwerk. 
  • Opsporingscommunicatie: opsporingscommunicatie is een strafvorderlijk opsporingsmiddel waarbij een beroep op het publiek wordt gedaan via de media en andere openbare berichten. Denk bijvoorbeeld aan Opsporing Verzocht. Door burgers bij de opsporing te betrekken, hoopt men tot waardevolle informatie uit alle hoeken van de samenleving te komen.
  • Bijtende Bende: met de Bijtende Bende maakt het Trimbos-instituut jongvolwassenen meer bewust van de wereld van criminaliteit en milieuschade die schuilgaat achter de illegale drugsproductie. Milieuschade blijkt een goed argument te zijn om drugsgebruik onder jongvolwassenen te minderen en uiteindelijk voorkomen.
  • Onaantastbaar & onuitstaanbaar: aan de hand van kennis uit de (ontwikkelings)psychologie en actuele casussen werden deelnemers ingelicht over de rol van publieke communicatie rondom veiligheidsvraagstukken en de criminele carrières van figuren uit de drugswereld. 
  • Eenheid75: in Valkenswaard werd een Augmented Reality Game genaamd 'Eenheid75' ontworpen om de meldingsbereidheid van inwoners rondom ondermijnende criminaliteit een boost te geven. Deelnemers kregen meer te horen over de game, de effecten ervan en de mogelijkheden om deze in te zetten in eigen gebied.

Misdaadjournalist Gerlof Leistra had het slotwoord. In zijn werk ziet Leistra een verharding van criminaliteit, in het bijzonder ondermijning, terug. Volgens Leistra betekent de verharding van misdaad dat mensen zoals hij, die zich met het thema ondermijning bezighouden, steeds sneller vindbaar zijn en meer beveiliging nodig hebben. Leistra pleit dan ook voor duidelijke, positieve communicatie naar buiten toe, die ervoor zorgt dat men vertrouwen krijgt in de aanpak van ondermijning. "De aandacht gaat vaak uit naar zaken die niet goed gaan. Laat in de communicatie juist zien wat wél goed gaat. Deel je successen." 

De organisatoren kijken terug op een succesvolle conferentie. "Er zijn verschillende verbindingen tussen communicatieprofessionals gelegd. Wij hopen dat hiermee een basis is gelegd voor een jaarlijkse terugkerende conferentie", aldus Opmeer.Bron: hetCCV.nl

Reageer op dit artikel

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Onthoud mijn gegevens
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.