loader


Laatste reacties

Diverse publicaties Aanjaagteam Ondermijning

19-02-2021, 11:32 • 2368 keer gelezen
Diverse publicaties Aanjaagteam Ondermijning Het Aanjaagteam Ondermijning heeft tussen april 2020 en februari 2021 diverse publicaties uitgegeven over de aanpak van ondermijning. Rapporten, een manifest en een adviesrapport vormen een overzichtelijke serie. Annet Pouw van Mrs. Peacock was verantwoordelijk voor de vormgeving. Als communicatieadviseur was Herman Opmeer verantwoordelijk voor de productie van de uitgaven. De serie werd afgetrapt met 'Handreiking APV en ondermijning' (april 202) gevolgd door 'Een Pact voor de Rechtsstaat' (september 202), 'Mee(r) doen met Damcoles' (oktober 2020), 'Samen' (februari 2021) en 'Preventie met Gezag' (februari 2021).

Handreiking APV en ondermijning

Het Aanjaagteam Ondermijning heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG.

Ondermijnende criminaliteit neemt vele vormen aan en kan landelijk en lokaal zeer ontwrichtend zijn. In de lokale samenleving zien gemeenten en hun andere partners in veiligheid zich steeds meer geconfronteerd met allerlei uitwassen van ondermijning. In de strijd tegen ondermijning kan de bestuurlijke aanpak een belangrijke plaats innemen. De handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun Algemene Plaatselijke Verordening hiervoor willen inzetten.

De handreiking bevat aandachtspunten voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning, zoals het samenspel met de strafrechtelijke aanpak, een onderbouwde noodzaak van bestuurlijke maatregelen en de stand van de jurisprudentie. Ook bevat de handreiking een aantal voorbeeldbepalingen. Deze zijn ontleend aan de model-APV van de VNG en enkele APV's van gemeenten. Ook worden verschillende praktijkvoorbeelden gegeven. Deze zijn geïllustreerd met interviews.

Pact voor de Rechtsstaat

Nederland kent een zeer grote criminele drugsindustrie. En daarom moet er een pact voor de rechtsstaat worden gesloten om deze ontwrichtende drugscriminaliteit binnen 10 jaar fors te reduceren. Deze oproep doet Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning, in het manifest 'Een Pact voor de Rechtsstaat'. Het manifest beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. De bedoeling is dat de geschetste aanpak in de volgende kabinetsperiode expliciet in het regeerakkoord komt. Nagenoeg alle partijen in de keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie. Met het geheel aan voorgestelde maatregelen is een structureel bedrag van € 400 miljoen gemoeid.

Mee(r) doen met Damocles

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om panden, zowel woningen als bedrijfspanden, te sluiten als er drugsactiviteiten plaatsvinden. Dit is geregeld in artikel 13b Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles.
Vrijdag 13-11 is het boek 'Mee(r) doen met Damocles' gepubliceerd; een uitgave van het Aanjaagteam Ondermijning. Dit boek bevat twee rapporten waarin de uitvoering van het beleid nader wordt onderzocht en een menukaart Damocles die gemeenten en verhuurders aan de hand neemt om de wet toe te passen.

Samen

Alleen als overheidsinstellingen optimaal gaan samenwerken met private partijen uit de vastgoedmarkt kan het bestrijden van crimineel geld via witwasconstructies succesvol zijn.Het rapport erkent de moeilijke positie waarin de branche – en beroepsorganisaties zitten en pleit ervoor om ze zelf meer verantwoordelijkheid te geven. Van bovenaf wordt ze opgelegd om inhoud te geven aan de witwaswetgeving. Aan de andere kant hebben zij te maken met leden die 'opstandige betrokkenheid' tonen. Dat kan vanuit een commercieel belang zijn, het kost veel tijd en dus geld, of gewoon desinteresse. Notarissen hebben een goed werkend systeem van collegiale toetsing en tonen ook openheid in hun verslagen. Ook wordt het inzetten van tuchtstraffen niet geschuwd om de branche zuiver te houden.

Preventie met gezag

Bij de aanpak van georganiseerde (drugs-)criminaliteit dienen repressie en preventie elkaar te versterken. Alleen sterkere handhaving zonder oog te hebben voor de wervende kracht van de drugsindustrie voor nieuwe toetreders is weinig zinvol. Maar alleen werken aan preventie zonder de (sociaaleconomische) kracht van die industrie in onze samenleving te onderkennen is naïef. 

Daarom is het Strategisch Beraad Ondermijning de afgelopen twee jaar op zoek geweest naar een territoriale strategie als onderdeel van een bredere preventie aanpak waar bijvoorbeeld het terugdringen van drugsgebruik deel van uitmaakt. In een drietal essays van het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning, werden daarvoor de bouwstenen aangereikt. Bijgaand advies Preventie met Gezag geeft als sluitstuk van het project de wenselijke strategie aan.


Kenteken aan de Wand

Voertuigcriminaliteit (mobility crime) redt het niet in de concurrentie met de grote veiligheidsthema's als ondermijning, terreur en high impact crime. Vreemd als je bedenkt dat juist vervoer een voornaam onderdeel is van de criminele (bedrijfs) processen van deze thema's. Ervaring van het Team Externe Dynamische Samenwerking (TEDS) van de politie Amsterdam laat zien, dat door slim gebruik te maken van de informatiepositie op voertuigcriminaliteit zware criminaliteit een stuk effectiever en efficiënter kan worden opgespoord én voorkomen. Daarbij is de scanauto een belangrijke bron van informatie gebleken: een ware gamechanger voor de opsporingspraktijk.

Reageer op dit artikel

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Onthoud mijn gegevens
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.