loader


Laatste reacties

Nieuwe opdracht bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

19-02-2024, 12:24 • 1073 keer gelezen
Na bijna 1,5 jaar als communicatieadviseur gewerkt te hebben voor het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting is Herman Opmeer per 1 januari begonnen als strategisch communicatieadviseur Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van deze omvangrijke stelselwijziging zijn alle ogen gericht op de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Binnen het Rijk zijn velen betrokken bij de start en voor een goed verloop is juiste en tijdige informatie van belang. De opdracht is tot 1 april 2024 met een optie op verlenging.

In Nederland hebben we veel wetten en regels over onze leefomgeving. Voor initiatiefnemers is het daardoor vaak onduidelijk welke regels er gelden en wie waarover beslist. Goede initiatieven komen daardoor vaak traag en lastig tot stand.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn het erover eens dat dit anders moet. Vanaf 1 januari worden alle wetten en regels over onze leefomgeving daarom samengevoegd in een wet: de Omgevingswet. De wet zorgt voor een goede balans tussen het goed benutten van de leefomgeving en het beschermen van die omgeving. Met overzichtelijke regels kunnen overheden zorgen voor meer samenhang tussen alle projecten in de leefomgeving en is er ruimte voor meer maatwerk en inspraak.

Via het nieuwe digitale loket kunnen inwoners en bedrijven zien welke stappen zij moeten zetten als ze iets willen realiseren. Gebruikers krijgen zo vroeger en in een keer duidelijkheid over de kansen van het project. Dit stimuleert initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Reageer op dit artikel

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Onthoud mijn gegevens
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.