loader

Witteveen+Bos

Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft voor een groot aantal projecten in Haarlem de keuze laten vallen op Opmeer PR & Communicatie. Herman Opmeer werd toegevoegd aan het kernteam van Witteveen+Bos die was ingesteld voor het renovatieproject Buitenrustbruggen. Zijn belangrijkste taak was om te zorgen dat de bestuurlijke- en publiekscommunicatie goed verliep. Doelstelling van de communicatie was: acceptatie door alle belanghebbenden van de nieuwe samenwerking, het ontwerp, de uitvoering en het resultaat van het project. De belangrijke oeververbinding tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest moest grondig worden gerenoveerd. In het begin werden de klantwensen verzameld, via een aanbesteding een aannemer gezocht en de procedures doorlopen. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden waren van september 2016 t/m maart 2017.

De samenwerking werd zowel door de gemeente Haarlem, Witteveen+Bos als Herman zelf als zeer positief ervaren. Reden om hem later in te huren als omgevingsmanager bij herinrichtingsprojecten in de Haarlemse binnenstad: Nieuwe Groenmarkt en uitbreiding autoluwe binnenstad. Ook heeft hij die taak opgepakt bij de lastige puzzel voor het herinrichten van het Houtplein en Tempeliersstraat. Eind 2019 startte hij als omgevingsmanager HOV-noord.

Missie

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt.

Visie

Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieursbureau van topklasse zijn. Dit betekent voor ons dat wij zelf heel goed zijn in ons vak en ons blijven ontwikkelen, dat wij samenwerken met goede partners en dat wij werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Goed zijn in wat we doen begint bij liefde voor de inhoud: werken aan interessante projecten waarbij we waardevolle oplossingen creëren. Het ontwikkelen van kennis en talenten is essentieel om te excelleren, evenals het ontplooien van vaardigheden als professioneel projectmanagement. In de samenwerking met andere partijen brengen we topkennis van binnen en buiten de organisatie bijeen door voor al onze projecten op zoek te gaan naar het beste team, omdat dit ons advies versterkt. We geloven dat iedere Witteveen+Bos'er moet kunnen doen waar hij of zij goed in is. Daarom bieden we ruimte en vertrouwen en leggen we verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

bron Missie en Visie: website Witteveen+Bos