loader


Laatste reacties

Een Pact voor de Rechtsstaat om drugscriminaliteit fors te reduceren

05-09-2020, 06:59 • 1972 keer gelezen
Een Pact voor de Rechtsstaat om drugscriminaliteit fors te reduceren

Nederland kent een zeer grote criminele drugsindustrie. En daarom moet er een pact voor de rechtsstaat worden gesloten om deze ontwrichtende drugscriminaliteit binnen 10 jaar fors te reduceren. Deze oproep doet Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning, in het manifest 'Een Pact voor de Rechtsstaat'. Het manifest beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. De bedoeling is dat de geschetste aanpak in de volgende kabinetsperiode expliciet in het regeerakkoord komt. Nagenoeg alle partijen in de keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie. Met het geheel aan voorgestelde maatregelen is een structureel bedrag van € 400 miljoen gemoeid.

Er is een Pact voor de Rechtsstaat nodig om de uit de hand gelopen drugsindustrie in ons land met een tienjarenprogramma fors te reduceren. Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een mondiaal drugsknooppunt en het "pact" strekt ertoe om met een langjarige gezamenlijke aanpak de omvang daarvan sterk terug te brengen. Dat is hard nodig, want ons land is:

  • Een mondiale hoofdproducenten van amfetamine en MDMA;
  • De grootste "hub" voor cannabishandel in de EU;
  • Met België en Spanje de grootste aankomstplaats en handelsvloer voor cocaïne;
  • Een belangrijk centrum voor invoer en verhandeling van heroïne;
  • Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat het vervaardigen van chrystal meth als nieuw exportproduct op gang komt.


Er gaan miljardenbedragen in rond waardoor de criminele belangen groot zijn. Gevolg; excessief geweld, inclusief vergismoorden, en grootschalig witwassen van crimineel geld. Het corrumpeert het bedrijfsleven, onder meer op mainports. Drugscriminelen groeien, verwerven macht in de bovenwereld en vormen een bedreiging voor de (lokale) democratie. Kwetsbare (jonge) mensen raken verstrikt in criminele netwerken en vergooien hun toekomst.
Het Pact voor de Rechtsstaat is een afspraak om hieraan een halt toe te roepen en in tien jaar tijd de Nederlandse rol in de Europese en wereldmarkt van illegale drugs fors te reduceren. Inzet is om deze terug te brengen tot een positie die niet langer omvangrijker en invloedrijker is dan die in de ons omringende landen. Daarvoor is een aanpak nodig, waarin alle partijen in de veiligheidsketen samen als één overheid optreden en coalities sluiten met maatschappelijke en private partijen, die van de drugseconomie ook veel schade ondervinden.  

Dit zal moeten plaatsvinden door het versterken van de strafrechtketen: investeren in opsporing, handhaving en rechtspraak is noodzakelijk. Omdat de drugscriminaliteit lokaal is geworteld, en nationaal en internationaal opereert, is daarnaast een structurele borging en versterking van de lokale, regionale en nationale aanpak geboden. Tot slot zal er veel meer tijd, aandacht en geld nodig zijn voor preventie om kwetsbare mensen te beschermen tegen de aantrekkingskracht van de criminele drugsindustrie. Maar ook het ontmoedigen van drugsgebruik, zoals ook campagnes worden gevoerd tegen tabak en alcoholgebruik.

Het Pact voor de Rechtsstaat vergt extra investeringen, maar levert ook een veiliger samenleving op. Wij zien de noodzaak daar voor de komende jaren structureel €400 miljoen uit te trekken Daarvan is de helft – dus 200 miljoen structureel - nodig voor een versterking van de kerninstituties van de rechtstaat: de rechtelijke macht, OM en de handhavende diensten. Voor het structureel bekostigen van de regionale aanpak en het tot stand brengen van publiek-private samenwerking in de mainports is 100 miljoen structureel nodig, terwijl op het terrein van preventie het versterken van het gebiedsgericht werken van justitiële partijen en een inzet op reductie van drugsgebruik eveneens 100 miljoen structureel vergt.

Een Pact voor de Rechtsstaat kan worden aangevraagd via info@aanjaagteamondermijning.nl 
Een A4-printversie (landscape) is te downloaden via deze link.

Herman Opmeer is communicatieadviseur bij het Aanjaagteam Ondermijning en het Strategisch Beraad Ondermijning

Reageer op dit artikel

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Onthoud mijn gegevens
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.