loader

Strategisch Beraad Ondermijning

Herman Opmeer is op 6 mei 2019 begonnen als senior communicatieadviseur bij het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Het SBO staat onder leiding van Peter Noordanus en is een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de invulling van de functie is Herman onderdeel van het Landelijk Aanjaagteam Ondermijning dat de landelijke en regionale initiatieven ondersteunt in het bestrijden van ondermijnende druggerelateerde criminaliteit.

Zijn taak is vooral verbindingen te leggen tussen de verschillende partijen in de keten en initiatieven die er plaatsvinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van strategisch communicatie voor een optimaal resultaat. De opdracht loopt tot minimaal 1 januari 2021, 32 uur in de week. Het kantoor is gevestigd in Den Haag maar het is vooral de bedoeling dat Herman het land in gaat