loader

Belastingdienst

Voor het Centrum voor Kennis en Communicatie en de Landelijke Toezicht Organisatie is Herman Opmeer bezig met communicatie rondom handhaving en toezicht voor het MKB. Zijn taak is om free publicity te genereren rondom de handhavingstaken van de Belastingdienst. De opdracht startte met ingang van 1 juni voor 30 uur per week en loopt door tot 31 december 2013. De werkplek is gevestigd in Utrecht.
Binnen het hele handhavingspalet zijn er verschillende vormen van toezicht. Het zogenaamde verticale toezicht zoals boekenonderzoek en bedrijfsbezoek, en het horizontaal toezicht. Dat laatste is een vorm van toezicht op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Een vorm die al bij veel grote bedrijven is ingevoerd maar bij het MKB nog redelijk onbekend is. Om meer duidelijkheid te verschaffen over de verschillende vormen van toezicht wordt free publicity ingezet om de ondernemers te informeren via fiscale dienstverleners en vakbladen.