loader

Ketenregisseurs PGB

Eind april 2015 is Herman Opmeer begonnen als woordvoerder van de ketenregisseurs PGB, Andrée van Es en Marcel van Gastel. Beide zijn aangesteld om regie te voeren over het herstel van de  uitbetaling van PGB-gelden en de uitwerking daar van. Nadat de systematiek van de persoonsgebonden budgetten per 1 januari was aangepast ging het in een flink aantal gevallen flink mis. Het gevolg was dat uitbetalingen niet werden gedaan en de administratie niet op orde was. De verantwoordelijke staatssecretaris Van Rijn heeft de ketenregisseurs benoemd om te zorgen dat alle partijen in de keten hun zaken op orde krijgen en dat de verbeteringen geborgd worden.

Er is veel politieke en maatschappelijke belangstelling voor het debat. Gezien de onafhankelijke positie van de ketenregisseurs was de directie Communicatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op zoek naar een onafhankelijke woordvoerder. Herman is aangesteld voor een periode van vier maanden met optie op verlenging. De aanstelling is voor gemiddeld één dag in de week.