loader

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herman Opmeer heeft vanaf eind juli 2022 werkzaamheden verricht als senior communicatieadviseur voor het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Deze opdracht eindigde in december 2023. Vanaf 1 januari 2024 is hij gestart als strategisch communicatieadviseur Omgevingswet.
Herman Opmeer: "Als communicatieadviseur werk ik vanuit de directie Communicatie van het ministerie en vervul ik de adviesfunctie bij het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Door het gebrek een betaalbare (sociale) huurwoningen zijn er lange wachtlijsten in gemeenten en loopt de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning vast. Het laatste is van invloed op het verloop van de asielcrisis. Het programma heeft als doel gesteld om 37.500 flex- en transformatie gerealiseerd te realiseren, uiterlijk in 2024.

Als communicatieadviseur geef ik de communicatiestrategie vorm en bewaak ik deze. Ik zorg voor een vertaling van het beleid naar een heldere boodschap richting professionals én burgers. Ik ben adviseur voor de minister, mijn beleidscollega's en mijn communicatiecollega's. Zo denk ik mee over werkbezoeken, mediaoptredens en speeches.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 2024 is een belangrijke mijlpaal waarbij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten op een andere manier hun vergunningen verlenen. Binnen het departement zijn verschillende (communicatie)teams betrokken bij de communicatieve opgave hieromtrent. Om de rolverdeling en inzet vanuit deze team gecoördineerd plaats te laten vinden fungeer ik als liaison en zorg voor overzicht en structuur. Ik werk daarbij intensief samen met de beleidsdirecties, het programma- en communicatieteam Aan de Slag, het communicatieteam minister VRO en de belangrijkste stakeholders. Ik ben verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en afstemmen van de verschillende werkzaamheden."