loader

Keerpunt

Keerpunt is een re-integratiebedrijf gevestigd in Hilversum. Zij hebben Opmeer PR & Communicatie gevraagd om communicatieondersteuning te bieden rondom de uitkomsten van een onderzoek naar de instroom in de WGA. Dit onderzoek, uitgevoerd door APE, laat opmerkelijke uitkomsten zien. Herman Opmeer heeft en voorstel geschreven waarin diverse producties zijn opgenomen. Intranetbericht, artikel voor het personeelsblad en een presentatie voor de accountmanagers. Daarnaast heeft Keerpunt gevraagd om hen te vertegenwoordigen bij de voorbereidingen van een persbijeenkomst in Nieuwspoort, Den Haag. Voor het artikel in het personeelsblad heeft Herman de onderzoekers Philip de Jong en Tom Everhardt geïnterviewd. Verder heeft Herman het bedrijf ondersteund toen het tv-programma Zembla kritische vragen had neergelegd over de privacy van cliënten. Door transparantie en het verlenen van medewerking aan de makers van het programma is Keerpunt niet in de uitzending gekomen.

Als re-integratiebedrijf is Keerpunt gewend werknemers en werkgevers op een persoonlijke en efficiënte manier te begeleiden bij de re-integratie. Zij helpen met de rechten en plichten die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Bovendien beschikken zij over kennis van specifieke problemen in verschillende branches. 
Door hun jarenlange ervaring kunnen zij garant staan voor een professionele begeleiding en een prettige ondersteuning van zowel werkgever als werknemer. Keerpunt vierde in 2009 haar tienjarig bestaan.